Daugiabučių namų savininkų bendrija – tai privatus ir pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. DNSB vykdoma veikla yra susijusi su daugiabučio namo valdymu, priežiūra bei naudojimu. Jos steigėjais gali tapti namo patalpų savininkai, už pastato priežiūrą atsakinga įstaiga ar savivaldybės administracijos direktorius.

DNSB privalumai:
– Tinkamai organizuota bendrijos veikla leidžia sutaupyti ir sumažinti komunalines sąnaudas
– Butų savininkai greičiau ir operatyviau priima reikalingus sprendimus

DNSB trūkumai:
– Bendrijos pirmininkas turi turėti panašios patirties organizacinėje veikloje
– Netinkamai vystant bendrijos veiklą gali padidėti mokesčiai

Legal Line padės Jums įsteigti daugiabučių namų savininkų bendriją ir pasirūpins operatyviu ir patikimu visų steigimui reikalingų dokumentų sutvarkymu. Atstovaujame savo klientų interesams Juridinių asmenų registre ir notarų biuruose, užregistruojame juos mokesčių mokėtojais ir atliekame kitus naujos įmonės steigimui būtinus veiksmus.