Trečių šalių piliečiai, kurie siekia gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, gali pateikti prašymą, kurį apsvarsčius išduodamas leidimas jiems dvejus metus gyventi Lietuvoje. Lietuvių kilmės užsieniečiams arba tiems, kurie yra išsaugoję teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, gali būti suteikiamas leidimas šalyje gyventi penkerius metus.
Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, išduodamas užsieniečiui, kuris nėra valstybės – Europos Sąjungos narės, pilietis, suteikiantis užsieniečiams teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Pagrindai, kuriais suteikiamas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje
• asmuo yra lietuvių kilmės arba turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;
• šeimos susijungimo atvejis;
• asmuo ketina čia dirbti, yra perkeliamas įmonės viduje arba užsiima teisėta veikla Lietuvos Respublikoje;
• asmuo ketina čia mokytis;
• asmeniui skirta globa arba jis yra paskirtas globėju;
• kiti pagrindai.

Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų trečių šalių piliečiai leidimo laikinai gyventi galiojimo metu turi teisę pasirinkti savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją.

Be to, šių šalių piliečiai, leidimo laikinai gyventi galiojimo metu turi teisę be vizų keliauti visoje Šengeno erdvėje.
Šengeno erdvei priklauso 25 valstybės:
Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija, Lietuva, Latvija, Čekija, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slovėnija, Islandija, Norvegija ir Šveicarija.
Airijos, Bulgarijos, Jungtinės Karalystės, Kipro ir Rumunijos išduoti leidimai gyventi nesuteikia teisės atvykti be vizos, nes šios šalys netaiko Šengeno teisyno nuostatų. Tačiau šių šalių vizų gavimui yra numatyta supaprastinta vizų gavimo reikalavimai.

Leidimo laikinai gyventi privalumai:

  • Leidimas gyventi yra laikinas ar pastovus statusas, leidžiantis jo turėtojui atvykti į Šengeno zonos šalis ir būti ten neribotą laiką (leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu);

  • Leidimas gyventi Lietuvoje suteikia galimybę vykti be vizų į visų Šengeno zonos valstybių teritoriją, neribojant buvimo laiko;

  • Leidimas gyventi Lietuvoje palengvina vizų gavimą į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija;

  • Suteikia teisę dirbti Lietuvoje ir kitose ES valstybėse (yra papildomų sąlygų);

  • Suteikia tokias pat socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiams: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, mokslas ir pan., išskyrus politines teises;

  • Asmenims, turintiems leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB) suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies jurisdikciją).

Kitos migracijos paslaugos:
Leidimas nuolat gyventi LietuvojeVizos