Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje (dar vadinamas Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje) – tai dokumentas, kuris trečių šalių piliečiui suteikia nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo statusą. Tai 5 metus galiojantis leidimas, kuris praėjus šiam terminui gali būti keičiamas. Siekiantiems gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Legal Line padės sutvarkyti reikiamus dokumentus ir užtikrins greitą bei sklandų šio leidimo išdavimo procesą.

Užsieniečiui, siekiančiam galimybės nuolatos gyventi Lietuvoje, leidimas gali būti suteikiamas šiais pagrindais:
• asmuo yra lietuvių kilmės;
• asmuo atvyko gyventi į Lietuvą kartu su LR piliečiu kaip jo šeimos narys;
• asmuo neteko LR pilietybės, tačiau gyvena Lietuvoje;
• asmuo yra nepilnametis užsienietis, ir bent vienas iš jo tėvų yra Lietuvos pilietis, čia
• deklaravęs savo gyvenamąją vietą arba turintis leidimą nuolat gyventi;
• asmuo Lietuvos Respublikoje yra gavęs pabėgėlio statusą;
• kiti pagrindai.

Leidimo nuolat gyventi privalumai:

  • Leidimas nuolat gyventi yra pastovus statusas, leidžiantis jo turėtojui atvykti į Šengeno zonos šalis ir būti ten neribotą laiką (leidimo nuolat gyventi galiojimo laikotarpiu);

  • Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje suteikia galimybę vykti be vizų į visų Šengeno zonos valstybių teritoriją, neribojant buvimo laiko;

  • Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje palengvina vizų gavimą į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija;

  • Suteikia teisę dirbti Lietuvoje ir kitose ES valstybėse (nereikia leidimo dirbti);

  • Suteikia tokias pat socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiams: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, mokslas ir pan., išskyrus politines teises;

  • Asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies jurisdikciją).

Kitos migracijos paslaugos:
VizosLeidimas laikinai gyventi Lietuvoje