Lietuvai tampant vis patrauklesne šalimi ne tik investuotojams iš užsienio, bet ir trečiųjų šalių piliečiams, siekiantiems laikinai ar nuolatos gyventi mūsų šalyje bei čia pakeliauti, neretai prireikia profesionalios teisinės pagalbos. Ši pagalba taip pat aktuali pabėgėliams, Lietuvos pilietybės siekiantiems asmenims ir kitais atvejais. Norint gauti vizą ar leidimą gyventi Lietuvoje būtina pereiti tam tikrus etapus, kurių metu Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms (užsienyje) arba migracijos tarnybai (Lietuvoje) pateikiami reikalingi prašymai ir dokumentai; juos išnagrinėjus nutariamas sprendimas dėl vizos ar leidimo gyventi Lietuvoje.

Kad šis procesas užsienio piliečiams būtų kuo paprastesnis, Legal Line dirbantys kvalifikuoti, ilgametę patirtį teisės ir tarptautinės verslo vadybos srityse sukaupę specialistai suteiks teisines konsultacijas ir pagalbą šiais klausimais:
• užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje bei reikiamų dokumentų parengimo klausimais;
• laikinųjų leidimų bei nuolatinių leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimo klausimais;
• vizų gavimo, kvietimų atvykti į Lietuvą, pilietybės gavimo bei kitais migracijos klausimais.

Išsiaiškinę klientų poreikius ir išnagrinėję kiekvieną individualią situaciją, mes pasirūpinsime, kad užsienio piliečiai be jokių nesklandumų galėtų atvykti į Lietuvą, čia gyventi, dirbti, mokytis ar atostogauti. Suteikdami šią paslaugą mes:

  • Paruošiame dokumentus dėl laikinųjų ar nuolat leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje gavimo;

  • Suteikiame konsultacijas bei padedame visais klausimais susijusiais su vizų gavimu, kvietimų atvykti į Lietuvos Respubliką tvirtinimu bei kitais su tuo susijusiais klausimais;

  • Kliento pageidavimu suteikiame gyvenamąją vietą su teise joje deklaruoti Jūsų gyvenamąją vietą;

  • Suteikiame konsultacijas bei parenkame geriausią sprendimą pilietybės gavimo klausimais;

  • Atstovaujame klientui Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose.