Įmonės gyvavimo laikotarpiu neišvengiamai susiduriama su įvairiomis permainomis – tai gali būti nepalankios finansinės aplinkybės, netinkamas valdymas ar kiti nenumatyti pokyčiai įmonės veikloje. Jeigu šiais atvejais siekiama išvengti įmonės likvidavimo, rekomenduojamas jos pertvarkymas.

Pertvarkymu vadinamas juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Įvykdžius pertvarkymą, juridinis asmuo nenustoja egzistavęs, vykdoma veikla nenutrūksta, o pasikeičia tik jo teisinė forma (individuali įmonė tampa uždara akcine bendrove, asociacija – viešąja įstaiga ir pan.). Tai neturi įtakos bendrovės turtui, teisėms ir pareigoms – jie išlieka naujosios teisinės formos juridiniam asmeniui.

Legal Line verslo teisės specialistai padės greitai ir kokybiškai pertvarkyti Jūsų įsteigtą įmonę į naujos teisinės formos juridinį asmenį. Už Jus pasirūpinsime visais įmonės pertvarkymo etapais

  • Paruošime juridinio asmens savininko sprendimą pertvarkyti juridinį asmenį;

  • Paskelbsime apie šį sprendimą viešai steigimo dokumentuose numatytame dienraštyje bei pranešime visiems juridinio asmens kreditoriams;

  • Įregistruosime Juridinių asmenų registre pertvarkomos įmonės teisinį statusą;

  • Paruošime naujos teisinės formos juridinio asmens finansinę atskaitomybę;

  • Rezervuosime naujos teisinės formos pavadinimą Juridinių asmenų registre;

  • Pateiksime notarui tvirtinti steigimo dokumentus bei formas;

  • Įregistruosime Juridinių asmenų registre;