Sodininkų bendrija – tai viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, turintis ribotą civilinę atsakomybę. SB tikslas – organizuoti ir reguliuoti sodininkų bendrijos narių veiklą, ginti ir atstovauti jų interesams. SB steigėju gali būti 18 metų fiziniai bei juridiniai asmenys. Sodininkų bendriją gali steigti ne mažiau negu trys asmenys.
Sodininkų bendrijai priklauso turėti jos narių visuotinį susirinkimą, pirmininką ir valdybą. Legal Line padės Jums įsteigti sodininkų bendriją ir pasirūpins operatyviu ir patikimu visų steigimui reikalingų dokumentų sutvarkymu. Atstovaujame savo klientų interesams Juridinių asmenų registre ir notarų biuruose, užregistruojame juos mokesčių mokėtojais ir atliekame kitus naujos įmonės steigimui būtinus veiksmus.