Tikroji ūkinė bendrija – tai privatus juridinis asmuo, kuriam taikoma neribota civilinė atsakomybė. Visi TŪB dalyviai yra jos nariai. Jeigu bendrijos įsipareigojimams neužtenka turimo turto, už šias prievoles visi TŪB nariai atsako savo turtu. Steigėjų arba akcininkų skaičius gali būti nuo 2 iki 20.

TŪB privalumai:
– Nėra nustatyto įstatinio kapitalo dydžio.
– TŪB lengva įregistruoti.
– Bendrijos nariai gali sujungti savo kapitalus į vieną bendrą.

TŪB trūkumai:
– Bendrijos nariai atsako visu savo turtu.
– Tikrasis narys negali savo tikrojo nario teisių perleisti kitam asmeniui nesutikus kitiems partneriams.

Legal Line padės Jums įsteigti tikrąją ūkinę bendriją ir pasirūpins operatyviu ir patikimu visų steigimui reikalingų dokumentų sutvarkymu. Atstovaujame savo klientų interesams Juridinių asmenų registre ir notarų biuruose, užregistruojame juos mokesčių mokėtojais ir atliekame kitus naujos įmonės steigimui būtinus veiksmus.