Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos paskirtis – vienyti ir organizuoti jos narių veiklą bei atstovauti jų interesams bei juos ginti. Įsteigti asociaciją gali 18 metų fiziniai ir juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos narių skaičius – 3.

Asociacijos privalumai:
– Suteikiama galimybė sujungti visų narių kapitalą siekiant bendro asociacijos tikslo.
– Asociacijai suteikiama didesnė galimybė savo sprendimais daryti įtaką valstybiniams sektoriams.
– Asociacijos turi didesnes galimybes gauti ES paramą jos vykdomoms veikloms.

Asociacijos trūkumai:
– Norint įgyvendinti asociacijos veiklos tikslus, reikalingas kruopštus ir organizuotas narių pasirengimas
– Asociacijos tikslų įgyvendinimą gali varžyti lėšų trūkumas.

Legal Line padės Jums įsteigti asociaciją ir pasirūpins operatyviu ir patikimu visų steigimui reikalingų dokumentų sutvarkymu. Atstovaujame savo klientų interesams Juridinių asmenų registre ir notarų biuruose, užregistruojame juos mokesčių mokėtojais ir atliekame kitus naujos įmonės steigimui būtinus veiksmus.