Įmonės įstatuose yra įtvirtinama esminė organizacijos informacija – jos pavadinimas, veikla, struktūra ir t.t. Įmonės veikla neretai yra pertvarkoma, keičiasi jos valdymo procesai, todėl tokie ryškūs pokyčiai turi atsispindėti ir įmonės įstatuose.

Uždarosios akcinės bendrovės įstatuose privalo būti nurodoma tokia informacija kaip bendrovės teisinė forma, įmonės buveinė, veiklos laikotarpis, įmonės tikslai, bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė ir akcijų skaičius ir t.t.
Įstatuose pateikiama informacija skiriasi priklausomai nuo juridinio asmens tipo (UAB, asociacija, VšĮ ir t.t.). Keičiant juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą, valdymo struktūrą, būtina pakeisti ir įstatus.

Legal Line specialistai padeda įmonėms greitai ir pagal visus reikalavimus atlikti juridinių asmenų įstatų keitimą. Nuo dokumentų paruošimo – iki jų patvirtinimo pas notarą bei įregistravimo registrų centre.

Kitos įmonių teisės paslaugos:
PertvarkymasLikvidavimasReorganizavimas