Juridinio asmens filialas – tai juridinio asmens struktūrinis padalinys, kuriam priklauso atskira buveinė ir tam tikra dalis juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridiniam asmeniui tolygus struktūrinis vienetas.

Juridinio asmens atstovybė – tai juridinio asmens padalinys, kuris turi savo buveinę ir kuriam suteikta teisė atstovauti juridinio asmens interesams, taip pat sudaryti sandorius ar atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu.

Legal Line padės Jums įsteigti filialą ar atstovybę ir pasirūpins operatyviu ir patikimu visų steigimui reikalingų dokumentų sutvarkymu. Atstovaujame savo klientų interesams Juridinių asmenų registre ir notarų biuruose, užregistruojame juos mokesčių mokėtojais ir atliekame kitus naujos įmonės steigimui būtinus veiksmus.