Visuotiniu įmonės akcininkų susirinkimu nusprendus nutraukti įmonės veiklą, ji gali būti likviduojama. Jeigu svarstote apie savo veiklos nutraukimą, Legal Line suteiks Jums visą naudingą informaciją ir praktinę pagalbą užtikrinant greitą ir sklandų bendrovės likvidavimą.

Likvidavimas (juridinio asmens veiklos nutraukimas) atliekamas savininko ar akcininkų sprendimu išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro, kuriame buvo kaupiami ir saugomi jo duomenys (būtina atkreipti dėmesį, kad akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti įmonę, jeigu ji yra nemoki) . Nuo sprendimo priėmimo dienos atšaukiami visi buvę juridinio asmens valdymo organai ir valdymo organo funkcijas perima savininko ar akcininkų sprendimu paskirtas likvidatorius. Įregistravus sprendimą juridinių asmenų registre, juridiniam asmeniui suteikiamas statusas “likviduojamas”.

Legal Line įmonių teisės specialistai padės likviduoti Jūsų įmonę. Likvidavimo proceso metu mes pasirūpinsime visais jo etapais:

  • Paruošime juridinio asmens savininko sprendimą likviduoti juridinį asmenį;

  • Paskelbsime apie šį sprendimą viešai steigimo dokumentuose numatytame dienraštyje bei pranešime visiems juridinio asmens kreditoriams;

  • Įregistruosime Juridinių asmenų registre likviduojamos įmonės teisinį statusą;

  • Atstovausime Jus archyve bei valstybinėje mokesčių inspekcijoje;

  • Išregistruosime įmonę iš Juridinių asmenų registro.