Verslas – tai dinamiškas procesas: įmonių gyvavimo sąlygos nuolatos keičiasi, todėl siekiant išlaikyti tvirtas savo verslo pozicijas tenka taikytis prie įvairių aplinkybių. Sparčiai augančios bendrovės arba įmonės, norinčios sutaupyti bei geriau optimizuoti savo veiklą, neretai yra reorganizuojamos (sujungiamos arba skaidomos) tam, kad užtikrintų efektyvesnį valdymą ir darbo našumą.

Įmonėms, svarstančioms apie reorganizavimą, Legal Line siūlo profesionalias įmonių teisės specialistų paslaugas ir greitą pagalbą reorganizuojant jų veiklą.

Reorganizavimu vadinama juridinio asmens pabaiga išvengiant likvidavimo procedūros. Pagrindinis šio veiksmo tikslas – verslo procesų pertvarkymas siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą, sumažinti vienos ar kelių įmonių valdymo, administravimo išlaidas, supaprastinti kelių įmonių valdymą ir t.t.Sprendimas dėl įmonės reorganizavimo nutariamas kvalifikuota juridinio asmens savininkų balsų dauguma, kurią nustato steigimo dokumentai bei kuri negali būti mažesnė nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių balsų. Reorganizavimas gali būti atliekamas dviem būdais: jungimo ir skaidymo.

Skiriami du juridinių asmenų jungimo tipai – prijungimas ir sujungimas:
• Prijungimas – tai, vieno ar daugiau juridinių asmenų, prijungimas prie kito juridinio asmens.
• Sujungimas – tai, dviejų ar daugiau juridinių asmenų, susivienijimas į naują juridinį asmenį.

Galimi juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas:
• Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
• Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

Savanorišku juridinio asmens savininkų sprendimu mes suteiksime konsultacinę bei praktinę pagalbą atliekant juridinio asmens reorganizavimą ir užtikrinsime efektyvų, Jūsų verslui visapusiškai naudingą įmonės pertvarkymą.

Kitos įmonių teisės paslaugos:
LikvidavimasPertvarkymasĮmonės įstatų keitimas