Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į akcijas. Šios įmonės akcininkai nėra atsakingi už UAB nevykdomas atsakomybes savo turtu. Steigiant UAB reikalingas ne mažesnis kaip 2500 eur įstatinis kapitalas. UAB gali steigti daugiau negu vienas asmuo, o akcininkų gali būti iki 249 asmenų.

UAB privalumai:
– Verslui nepasisekus, įmonės akcininkai nerizikuoja savo asmeniniu turtu – tik tuo, kurį įnešė į UAB.
– UAB gali leisti naujas akcijas, ir taip pritraukti daugiau lėšų.
– UAB akcininkai gali lengvai pasitraukti iš verslo, parduodami savo akcijas.
– Taikomos mokestinės lengvatos – jei įmonės mokestinio laikotarpio pajamos yra ne daugiau 300 000 eur, o įmonės dirba ne daugiau 10 darbuotojų, UAB taikomas 5 % pelno mokestis.

UAB trūkumai:
– Norint įsteigti UAB reikia ne mažesnio kaip 2500 eur įstatinio kapitalo.
– UAB leidžia išsimokėti įmonės pelną tik gaunant darbo užmokestį arba per dividendus.

Legal Line padės Jums įsteigti uždarąją akcinę bendrovę ir pasirūpins operatyviu ir patikimu visų steigimui reikalingų dokumentų sutvarkymu. Atstovaujame savo klientų interesams Juridinių asmenų registre ir notarų biuruose, užregistruojame juos mokesčių mokėtojais ir atliekame kitus naujos įmonės steigimui būtinus veiksmus.