Viešoji įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešas juridinis asmuo. Jo tikslas ir paskirtis – tai viešųjų interesų tenkinimas užsiimant švietimo, kultūrine, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos ar kitokia visuomenei naudinga veikla. VšĮ gali įsteigti tiek vienas, tiek daugiau juridinių asmenų.

VšĮ privalumai:
– Dalininkams taikoma ribota atsakomybė – todėl rizikuojama tik į VšĮ įneštu turtu, apsaugant asmeninį turtą.
– Šiai įstaigai nereikia įstatinio kapitalo.
– VšĮ turi mokėti pelno mokestį tik nuo ūkinės komercinės veiklos pajamų.
– Viešoji įstaiga turi galimybę gauti 2 % proc. paramą iš gyventojų bei paramą iš juridinių asmenų.
– Galima kitiems asmenims perleisti dalininko teises ir pasitraukti iš veiklos bei priimti naujus VšĮ dalininkus ir gauti papildomų lėšų.

VšĮ trūkumai:
– VšĮ pelnas gali būti išmokamas tik per darbo užmokestį.
– Viešoji įstaiga negali būti pertvarkoma į UAB.

Legal Line padės Jums įsteigti viešąją įstaigą ir pasirūpins operatyviu ir patikimu visų steigimui reikalingų dokumentų sutvarkymu. Atstovaujame savo klientų interesams Juridinių asmenų registre ir notarų biuruose, užregistruojame juos mokesčių mokėtojais ir atliekame kitus naujos įmonės steigimui būtinus veiksmus.