Kad keliauti po Lietuvą ir Europą darbo, poilsio ar kitais reikalais būtų kuo paprasčiau, trečių šalių piliečiams Legal Line padės gauti vizą, leisiančią tam tikrą laikotarpį išbūti Lietuvos Respublikoje (nacionalinė viza) arba suteiksiančią teisę numatytą laikotarpį išbūti Šengeno zonoje (Šengeno viza). Priklausomai nuo savo poreikių ir kelionės tikslo galite rinktis iš kelių vizų tipų. Šengeno viza gali būti oro uosto tranzitinė ir trumpalaikė. Pirmoji galioja jeigu vykstama tranzitu per Šengeno valstybių narių tarptautines oro uostų tranzito zonas. Trumpalaikė Šengeno viza yra patogi tiems, kurie numato ne ilgiau 90 dienų trukmės vizitą Šengeno valstybių narių teritorijoje.

Nacionalinė viza suteikia užsienio piliečiui teisę atvykti į Lietuvą ir čia išbūti tam tikrą laikotarpį (daugiausiai iki 12 mėnesių). Nacionalinė viza (D) gali būti vienkartinė ir daugkartinė.
Nacionalinė vienkartinė viza (D) išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
Nacionalinė daugkartinė viza (D) gali būti išduodama asmeniui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką užsiimti teisėta veikla ir yra Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens (toliau – įmonė), įsteigto ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, jeigu įmonės nuosavo kapitalo vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, arba yra įmonės, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, kurios nuosavo kapitalo vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje.

Mūsų įmonė gali Jums padėti gauti šias vizas

  • Šengeno oro uosto tranzitinę vizą;

  • Šengeno trumpalaikę vizą;

  • Nacionalinę (vienkartinę ir daugkartinę vizą).